On Going EventsUncategorized

Lokayan (Webinar)

लोकनाट्य-वग-आख्यान

Program Schedule

प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे

शुक्रवार २ जुलाई सायें ७ बजे

श्री सुधारक पोटे

शनिवार, ३ जुलाई सायें ७ बजे

पदम् श्री प्रा. वामन केंद्रे

रविवार, ४ जुलाई सवेरे ११ बजे

श्री. संतोष खेडलेकर

रविवार, ४ जुलाई सायें ७ बजे

संयोजक

डॉ. मोनिका ठक्कर

Event Images